Întrebări frecvente

Legalizare sau Apostilă pentru documente oficiale din Germania, România şi Republica Moldova?

Legalizarea este confirmarea autenticităţii unui document oficial străin de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului, în care urmează să se utilizeze documentul oficial străin. Pentru documente din România sau Germania nu mai este necesară legalizarea, aceasta fiind înlocuită de Apostila Convenției de la Haga.

Apostila Convenției de la Haga este – ca şi legalizarea – confirmarea autenticităţii unui document oficial. Apostila este o certificare suplimentară a originalităţii, autenticităţii şi legalităţii întocmirii unui anumit document. Apostila este necesară pentru ca documentul să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției.

În România: Apostila Convenției de la Haga se obţine, în funcţie de tipul de document, la tribunale sau prefecturi. Tribunalul aplică apostila pe actele judecatoreşti, Prefectura aplică apostila pe toate actele emise de celelalte instituţii ale statului.

În Germania: Apostila Convenției de la Haga se obţine, în funcţie de tipul de document, la Ministerul de Justiţie, Ministerul de Interne, Tribunale sau Judecătorii sau la Prezidiul guvernamental al landului respectiv.

Unde pot obţine apostila pentru actele mele originale româneşti sau germane?

http://www.bukarest.diplo.de/contentblob/1347608/Daten/

Apostila Convenției de la Haga nu este valabilă pentru documente din Republica Moldova.

Drept consecinţă, documentele oficiale din Republica Moldova necesită legalizarea la Ambasada Germaniei sau la un Consulat German din Republica Moldova.

Unde pot obţine legalizarea actelor mele moldoveneşti?

http://www.chisinau.diplo.de/contentblob/2666974/Daten/2781811/Legalisation_Merkblatt.pdf