Aviz Juridic

Aviz Juridic

Responsabil:

Emanuela S. Constantin

Orffstraße 8
80634 München
Telefon: 0176 61 78 53 49

Ust.Id 144/183/31187

Declaraţie de confidenţialitate

Datele Dvs. sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale (Legea privind serviciile de telecomunicaţie). În cele ce urmează veţi găsi informaţii privind tipul de date colectate şi modul în care sunt utilizate.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare acces pe site şi fiecare descărcare a unui fişier sunt înregistrate. Stocarea se efectuează în scopuri legate de sistemul intern şi în scopuri statistice. Vor fi înregistrate: numele fişierului descărcat, data şi ora descărcării, volumul de date transferate, notificarea de descărcare cu succes, browser-ul web şi domeniul solicitant.

În plus, vor fi înregistrate adresele IP ale calculatorului de la care s-a făcut solicitarea.

Date personale suplimentare sunt colectate numai în cazul în care le furnizaţi de bunăvoie în cadrul unei solicitări, comenzi sau înregistrări.

Utilizarea şi divulgarea datelor cu caracter personal

În cazul în care puneţi la dispoziţie datele Dvs. personale, acestea vor fi utilizate numai pentru a răspunde la solicitările Dvs., pentru realizarea contractelor încheiate cu Dvs. şi pentru administrarea tehnică.

Datele Dvs. personale vor fi divulgate unor persoane terţe sau transferate în alt mod în măsura în care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii contractului sau cu acordul Dvs. prealabil. Aveţi oricând dreptul de a revoca acordul dat în prealabil, cu efect imediat.

Ştergerea datelor personale stocate se va efectua în cazul în care veţi revoca acordul dat privind stocarea datelor, dacă cunoaşterea lor nu mai este necesară pentru a îndeplini scopul care a facut obiectul stocării sau dacă stocarea lor nu este permisă din motive juridice.

Informaţie privind securitatea datelor:

Utilizăm certificate SSL pentru a securiza schimbul de informaţii prin Internet si pentru securizarea corespondenţei (email). Certificatele SSL cripteaza informaţiile înainte ca acestea să circule prin Internet. Informaţiile criptate nu pot fi decriptate decât de serverul căruia îi sunt adresate. Acest lucru garantează că informaţiile trimise către un website nu vor fi furate sau modificate.