Prețuri

Prețuri pentru traduceri legalizate

Pentru traducerea documentelor standard (certificate de naștere, certificate de căsătorie, adeverințe de celibat, diplome de liceu, diplome de master, diplome de absolvire a școlii profesionale) se percep prețuri fixe.

Prețuri pentru traducerea documentelor standard din România

Prețurile din tabelul de mai jos includ taxa pentru traducere precum şi taxa de ștampilă/legalizare. Vă rog să rețineți că pentru documentele care sunt prevăzute cu o apostilă se percepe o taxă suplimentară de 15 euro pe document (indiferent de numărul de pagini).

Vă rog să rețineți de asemenea că următoarele prețuri sunt valabile doar pentru documentele standard din România. În cazul documentelor de alt tip sau al celor care se deosebesc de cele standard, ca de exemplu diplome și certificate, care atestă mai multe discipline, prețurile diferă.

Prețurile pentru documente din Republica Moldova sau Germania diferă și ele de preţurile de mai jos. În astfel de cazuri oferta de preț se face doar după vizualizarea documentelor!

exemplu traducere legalizată apostilă

exemplu traducere legalizată certificat de naştere

certificat de naștere: 52.- Euro

certificat de naștere, tip international: 55.- Euro

certificat de căsătorie: 52.- Euro

certificat de căsătorie, tip international: 55.- Euro

adeverinţa de celibat: 40.- Euro

diplomă de bacalaureat: 70.- Euro

diplomă de licență: 60.- Euro

diplomă de master: 60.- Euro

diplomă de absolvire a școlii profesionale: 60.- Euro

diplomă de inginer: 60.- Euro

apostilă: 15.- Euro

Prețul pentru traducerea altor documente (foi matricole, documente pentru medici şi farmacişti, cărți de muncă, certificate de divorț, declarații fiscale, adeverințe individuale de orice tip etc.) poate fi calculat doar după efectuarea traducerii, în funcție de numărul de rânduri normate. În prealabil pot oferi doar un preț estimativ. Un rând normat conține 55 de caractere, inclusiv spațiile. Conform Legii JVEG: § 11 prețul unui rând normat variază între 1,75 Euro și 2,05 Euro.

Prețul minim pentru preluarea unei comenzi este de 30 euro. Eliberarea unui al doilea exemplar costă 5 euro pe document.

Pentru solicitări de efectuare a traducerilor în termen de 48 ore se calculează o taxă expresă de 20 de euro pe document.

Se percepe suplimentar o cotă standard de TVA de 19%.

 

Notă: Pentru fiecare comandă plata se face în avans sau în proporție de cel puțin 50% din suma totală!

IMPORTANT: Vă rugăm să rețineți că o comandă nu poate fi revocată!